17 października 1660 roku została zawarta między Rzecząpospolitą a Kozakami ugoda cudnowska

Ugoda cudnowska przywracała postanowienia unii hadziackiej z 1658 roku, poza jej chyba najważniejszym punktem, czyli stworzeniem trzeciego organizmu państwowego mającego wchodzić w skład Rzeczypospolitej czyli Księstwa Ruskiego. Stronę kozacką w pertraktacjach reprezentowali Piotr Doroszenko oraz pułkownicy kozaccy Michał Chanenko i znany z trylogii Sienkiewicza Iwan Bohun.

Rezultatem było odstąpienie wojsk zaporoskich wraz z ich hetmanem Jerzym Chmielnickim od cara i powrót pod zwierzchnictwo królów Polski. Od tej pory Kozacy mieli zakaz uciekania się pod protekcję innych państw oraz włączenie się do wspólnej walki z moskiewskim przeciwnikiem.

Pertraktacje obywały się podczas bitwy pod Cudnowem i niestety w skutek ataku Tatarskiego na chcące przejść na stronę polską oddziały kozackie (łamiąc tym samym wcześniejsze ustalenia), przeszło jedynie klika tysięcy.

Sejm ratyfikował umowę w 1661 roku, co oznaczało też powrót lewobrzeżnej Ukrainy do Korony.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*