Tag: Jerzy II Rakoczy

kapitulacja Jerzego II Rakoczego
Kalendarium historyczne

24 lipca 1657 roku miała miejsce kapitulacja Jerzego II Rakoczego

Tego dnia 1657 roku miała miejsce kapitulacja Jerzego II Rakoczego, księcia Siedmiogrodu Kapitulacja Jerzego II Rakoczego miała miejsce w lipcu 1657 roku po tym, jak na początku roku wkroczył na tereny Rzeczypospolitej. Był w sojuszu ze Szwedami, a traktat rozbiorowy z Radnot gwarantował mu polską koronę. Zgodnie z postanowieniami traktatu […]

Aktualności Kalendarium historyczne

6 grudnia 1656 roku podpisano traktat z Radnot

Tego dnia 1656 roku został podpisany traktat z Radnot Traktat z Radnot podpisano w Siedmiogrodzie. Jego sygnatariusze planowali rozbiór Rzeczpospolitej. Ziemiami Rzeczypospolitej, na terytorium której toczyła się II wojna północna (tzw. potop szwedzki), mieli podzielić się król Szwecji Karol X Gustaw, który zatrzymywał dla siebie Prusy Królewskie, Żmudź, Kurlandię, Inflanty, […]