Tag: kolumna zygmunta

Aktualności Kalendarium historyczne

24 listopada 1644 roku ustawiono kolumnę Zygmunta III Wazy w Warszawie

Wzniesiona w latach 1643–1644, której fundatorem był Władysław IV Wazy, chciał w ten sposób uczcić pamięć swojego ojca. Według projektu Augustyna Locci i Constantino Tencalli; restaurowana w latach 1885–1887 i 1929–1931, zniszczona w 1944, zrekonstruowana w latach 1948–1949, wpisana do rejestru zabytków w 1965. Z szablą króla związany jest przesąd, […]