Tag: Kościół Mariacki

Ciekawostki historyczne

Czy wiesz dlaczego bracia Gawrońscy mieli klęczeć 7 dni w kruchcie kościoła Mariackiego?

Wśród krakowskich ciekawostek, którymi historia tego miasta jest obficie „okraszona” do dzisiaj zagadkę budzi sprawa pewnej bójki jaka wywiązała się 10 marca 1599 roku na cmentarzu przy kościele Mariackim w Krakowie. Doszło do niej między Janem i Michałem Gawrońskimi, szlachcicami, krewnymi wojewody łęczyckiego Stanisława Mińskiego, a krawcem Janem Jarząbkiem. Upici […]