Tag: książęta

Mikołaj Radziwiłł Czarny
Kalendarium historyczne

4 lutego 1515 roku urodził się Mikołaj Radziwiłł Czarny

Tego dnia 1515 roku urodził się Mikołaj Radziwiłł Czarny Mikołaj Radziwiłł Czarny, książę od 1547 roku, pochodzący z litewskiego rodu Radziwiłłów (Radvila), syn kasztelana trockiego Jana i Anny z Kiszków. Wprowadził i umocnił na Litwie Kościół ewangelicko-reformowany, propagował kalwinizm także w Koronie, pod koniec życia poparł jednak antytrynitaryzm. Stworzył potęgę […]

Janusz Radziwiłł
Kalendarium historyczne

30/31 grudnia 1655 roku zmarł Janusz Radziwiłł

W nocy z 30 na 31 grudnia 1655 roku zmarł hetman wielki litewski książę Janusz Radziwiłł Janusz Radziwiłł zmarł podczas przygotowań obrony Tykocina przed wiernymi wojskami Jana Kazimierza. Książę podpisał ugodę w Kiejdanach, na mocy której Wielkie Księstwo Litewskie oddało się pod protekcję króla szwedzkiego, Karola X Gustawa. Jego działanie […]

Kalendarium historyczne

3 lipca 1828 roku urodził się Władysław Czartoryski herbu Pogoń Litewska

Tego dnia 1828 roku urodził się Książę Władysław Czartoryski herbu Pogoń Litewska Władysław Czartoryski to 11 książę Czartoryski, pan na Klewaniu i Żukowie, działacz polityczny stronnictwa Hôtel Lambert, emisariusz Rządu Narodowego przy rządach Francji, Anglii, Włoch, Szwecji oraz Turcji, założyciel Muzeum Czartoryskich w Krakowie, prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, honorowy […]

Kalendarium historyczne

5 czerwca 1239 roku zmarł Władysław Odonic

Tego dnia 1239 roku zmarł Władysław Odonic Władysław Odonic, książę wielkopolski, książę kaliski, książę na Ujściu nad Notecią i w Nakle. Ojciec książąt wielkopolskich – Przemysła I i Bolesława Pobożnego, zwany też Plwacz urodził się około roku 1190, był jedynym synem księcia wielkopolskiego Odona Mieszkowica i księżniczki halickiej Wyszesławy.