Tag: książęta

Mikołaj Radziwiłł Czarny
Kalendarium historyczne

4 lutego 1515 roku urodził się Mikołaj Radziwiłł Czarny

Tego dnia 1515 roku urodził się Mikołaj Radziwiłł Czarny Mikołaj Radziwiłł Czarny, książę od 1547 roku, pochodzący z litewskiego rodu Radziwiłłów (Radvila), syn kasztelana trockiego Jana i Anny z Kiszków. Wprowadził i umocnił na Litwie Kościół ewangelicko-reformowany, propagował kalwinizm także w Koronie, pod koniec życia poparł jednak antytrynitaryzm. Stworzył potęgę […]

Janusz Radziwiłł
Kalendarium historyczne

30/31 grudnia 1655 roku zmarł Janusz Radziwiłł

W nocy z 30 na 31 grudnia 1655 roku zmarł hetman wielki litewski książę Janusz Radziwiłł Janusz Radziwiłł zmarł podczas przygotowań obrony Tykocina przed wiernymi wojskami Jana Kazimierza. Książę podpisał ugodę w Kiejdanach, na mocy której Wielkie Księstwo Litewskie oddało się pod protekcję króla szwedzkiego, Karola X Gustawa. Jego działanie […]

Fryderyk August, obraz Karla von Vogelsteina
Kalendarium historyczne

23 grudnia 1750 roku urodził się Fryderyk August

Tego dnia 1750 roku urodził się Fryderyk August, król saski i książę warszawski Fryderyk August był synem Fryderyka Krystiana Wettina i Marii Antoniny Walpurgis z bawarskiej dynastii Wittelsbachów. Władzę elektora jako August III Sprawiedliwy objął w 1763r., jednak przez pięć następnych lat rządzili za niego regenci. W czasie swoich rządów […]