Bolesław Krzywousty na rysunku Jana Matejki

28 października 1138 roku zmarł Bolesław Krzywousty

Tego dnia 1138 roku zmarł książę Bolesław Krzywousty z dynastii Piastów

Bolesław Krzywousty, książę małopolski, śląski i sandomierski w latach 1102–1107, książę Polski w latach 1107–1138. Z dynastii Piastów, syn Władysława I Hermana i Judyty Czeskiej, córki króla Czech Wratysława II, ojciec książąt – Władysława II Wygnańca, Bolesława Kędzierzawego, Mieszka III Starego, Henryka Sandomierskiego i Kazimierza II Sprawiedliwego. 

Bolesław Krzywousty zmarł prawdopodobnie w Sochaczewie. Brak jest źródłowych zapisów o okolicznościach jego śmierci. XII-wieczne źródła nie podały informacji o miejscu jego pochówku. Dopiero w XV wieku Jan Długosz wskazał, że grób księcia znajduje się w Płocku. Nie podał, skąd zaczerpnął tę wiadomość.

Przypuszczalnie oparł się na autopsji bądź na danych z zaginionego Rocznika Mazowieckiego. Kanonik płocki z przełomu XVI i XVII wieku, Wawrzyniec Wszerecz, spisał relację o złożeniu we wspólnej trumnie w bazylice katedralnej w Płocku szczątków Bolesława, Władysława Hermana i kilku Piastów mazowieckich.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*