Tag: Marszałkowie

Pierwszy Marszałek Polski
Kalendarium historyczne

19 marca 1920 roku Józef Piłsudski przyjął unikatowy stopień Pierwszego Marszałka Polski

Tego dnia 1920 roku Józef Piłsudski przyjął dla siebie i zatwierdził jako Naczelny Wódz unikatowy stopień Pierwszego Marszałka Polski Pierwszy Marszałek Polski to unikatowy stopień, który zatwierdził w 1920 roku ówczesny Naczelny Wódz, Józef Piłsudski. 15 listopada na Placu Zamkowym w Warszawie miało miejsce uroczyste wręczenie buławy marszałkowskiej Pierwszemu Marszałkowi Polski. […]

Claude Vcitor - Perrin
Kalendarium historyczne

1 marca 1841 roku zmarł Claude Victor-Perrin

Tego dnia 1841 roku zmarł Claude Victor-Perrin Claude Victor-Perrin, odważny, choć niezbyt utalentowany dowódca okresu rewolucji francuskiej. Za poparcie udzielone Napoleonowi i pomyślne operowanie korpusem Wielkiej Armii na terenie Prus w 1807r. mianowany marszałkiem. Tak marsz. Victora opisuje G. Macdonell: „Był to mały, gruby mężczyzna, o twarzy okrągłej, rumianej i […]

Jerzy Sebastian Lubomirski
Kalendarium historyczne

20 stycznia 1616 roku urodził się Jerzy Sebastian Lubomirski

Tego dnia 1616 roku urodził się Jerzy Sebastian Lubomirski Jerzy Sebastian Lubomirski urodził się w Wiśniczu. Hrabia na Wiśniczu i Jarosławiu herbu Szreniawa bez Krzyża. Hetman polny koronny od 1657, starosta spiski, dobczycki, grybowski, chmielnicki, kazimierski, olsztyński, tymbarski, marszałek nadworny koronny od 1650, marszałek wielki koronny od 1649, przywódca rokoszu […]