Tag: metodologia

badania przyczyn upadku społeczeństw, powstanie tajpingów
Inne Wydarzenia

Jak badacze wykorzystują matematykę do badania przyczyn upadku społeczeństw?

Detektywi historycznych kryzysów – matematyka i dane statystyczne w służbie ujawnianiu przyczyn upadku społeczeństw Grupa naukowców, którzy sami siebie nazywają kliodynamikami (od Klio, antycznej greckiej muzy historii i od dynamiki; zajmują się badaniem zmian złożonych systemów w czasie) opracowała koncepcję badań historycznych, zestawiającą narzędzia naukowe oraz metody statystyczne, symulacje obliczeniowe […]

Felietony Publicystyka

O historii alternatywnej nauki

Dziś pozostajemy w kręgu historii alternatywnej. Bo mimo, iż fascynuje ona wielu i każdy z nas często zadaje sobie pytanie „what if…”, do niedawna o tej dziedzinie aktywności intelektualnej niewiele się mówiło. Ale to na szczęście się zmienia. I nawet naukowcy zaczynają na to pytanie odpowiadać. Mimo dwutygodniowej przerwy spowodowanej […]

Artykuły historyczne Inne

Szkoła Annales w badaniach dziejów społeczno-gospodarczych. Inspiracje – Twórcy – Koncepcje

Od drugiej połowy XIX w. do pierwszej wojny światowej prym w historiografii europejskiej wiodła nauka niemiecka. Nie oznacza to jednak, że wypracowane przez nią narzędzia, m.in. metodologiczny model historii osnuty na doktrynie indywidualistycznego historyzmu, cieszyły się powszechną akceptacją. Kwestionowano go w samych Niemczech. Niemniej dzięki publikacji znamienitych dzieł we wszystkich […]