Tag: Modlin

Inne Wydarzenia

Trwają poszukiwania tankietki w Modlinie

Trwają poszukiwania tankietki TK-1 w Modlinie w ramach działań Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Triglav” i GPR24. Stowarzyszenie zaczęło działać w 2015 roku, kiedy to tuż nad poziomem wody Narwi pojawił się ozdobny element spichlerza. Spichlerz ten jest dowodem na rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego w latach 30. XIX wieku. Stowarzyszenie za swój cel […]

Inne Wydarzenia

Twierdza Modlin w rękach poznańskiego inwestora

Dnia 31 października 2013 roku Twierdza Modlin przeszła w ręce nowego właściciela – poznańskiej firmy deweloperskiej Konkret, która chce przekształcić obiekt w nowoczesny ośrodek kultury. Akt notarialny podpisali: Wiesław Jan Prusiecki, prezes spółki Konkret SA oraz delegowany przez prezesa Agencji Mienia Wojskowego, Krzysztofa Michalskiego, zastępca dyrektora odpowiedzialny za zagospodarowanie nieruchomości. […]