Tag: oficerowie

Książki Recenzje

Polacy i Litwini. Oficerowie Armii Czerwonej w latach 1922-1941. Słownik biograficzny | Recenzja

Wojtkowiak J., Polacy i Litwini. Oficerowie Armii Czerwonej w latach 1922-1941. Słownik biograficzny Spośród licznych publikacji dotyczących historii ZSRR i jego sił zbrojnych dostępnych na polskim rynku czytelniczym, profesjonalne dysertacje naukowe należą do rzadkości. Słownik biograficzny traktujący o losach Polaków i Litwinów, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w strukturach […]