Tag: partie polityczne

Kalendarium historyczne

10 października 1937 roku powstało Stronnictwo Pracy

Tego dnia 1937 roku powstało Stronnictwo Pracy, polska chadecka partia polityczna Stronnictwo Pracy powstało w wyniku połączenia Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji, Narodowej Partii Robotniczej i Związku Hallerczyków. SP pozostawało w opozycji wobec rządów sanacji, opowiadało się za ustrojem parlamentarno-demokratycznym, reformami gospodarczymi przy zachowaniu własności prywatnej, częściową i stopniową nacjonalizacją wielkiego […]

Godło Socjalistyczna Partia Rzeszy
Kalendarium historyczne

2 października 1949 roku powstała Socjalistyczna Partia Rzeszy

Tego dnia 1949 roku w Niemczech zachodnich, eks-naziści założyli Socjalistyczną Partię Rzeszy Nowa Socjalistyczna Partia Rzeszy powstała w efekcie rozłamu w Niemieckiej Partii Prawicowej. SPR była inicjowana przez byłych członków NSDAP. W radzie partyjnej 11 z 21 członków było wcześniej w partii Hitlera. Ważniejszą postacią był Otto Remer, ex-oficer Wermahtu […]