Godło Socjalistyczna Partia Rzeszy

2 października 1949 roku powstała Socjalistyczna Partia Rzeszy

Tego dnia 1949 roku w Niemczech zachodnich, eks-naziści założyli Socjalistyczną Partię Rzeszy

Nowa Socjalistyczna Partia Rzeszy powstała w efekcie rozłamu w Niemieckiej Partii Prawicowej. SPR była inicjowana przez byłych członków NSDAP.

W radzie partyjnej 11 z 21 członków było wcześniej w partii Hitlera. Ważniejszą postacią był Otto Remer, ex-oficer Wermahtu znany z akcji przeciwko zamachowcom 20 lipca 1944 roku w Berlinie. Partia głosiła „kłamstwo oświęcimskie”, uważając np. ze komory gazowe w Dachau zbudowali Amerykanie po wyzwoleniu obozu. Kanclerza Adenauera określali marionetką USA. Sami deklarowali wizję „trzeciej drogi” w obliczu starcia kapitalizmu z socjalizmem, a za naczelny cel narodu uznawali zjednoczenie Niemiec.

Członkowie partii nigdy oficjalnie nie krytykowali ZSRR, jako że ich partia była przez ten kraj sponsorowana. Sowieci uznali że byli naziści skutecznie podkopują wizerunek Amerykanów w zachodnich Niemczech, skuteczniej niż zachodnioniemieccy komuniści którzy podobnego wsparcia nie mieli.

W 1951 roku do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego złożono wniosek o delegalizacje SPR. W dodatku wykryto że członkowie partii mają listy proskrypcyjne wrogich polityków. W 1952 roku Socjalistyczna Partia Rzeszy została zdelegalizowana. Część działaczy przeszła do podobnej ideowo Niemieckiej Partii Rzeszy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*