Tag: polskie organizacje

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - opaska AK
Kalendarium historyczne

15 marca 1990 powstał Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Tego dnia 1990 w Warszawie powstał Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) powstał z potrzeby upamiętnienia i propagowania działań oraz osiągnięć żołnierzy Armii Krajowej. Organizacja ta powstała w 1989 roku, co miało miejsce w trakcie uroczystości z okazji 45. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, a oficjalnie […]

powstanie PTTK
Kalendarium historyczne

17 grudnia 1950 roku powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK

Tego dnia 1950 roku z połączenia PTT i PTK miało miejsce powstanie PTTK Powstanie PTTK nastąpiło 17 grudnia 1950 roku z połączenia PTT i PTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Już w 1948 roku zaczęły się obrady na temat powstania jednej, silnej organizacji turystycznej, która obejmowałaby swoim zasięgiem cały teren kraju. […]

Obóz Wielkiej Polski
Kalendarium historyczne

28 marca 1933 roku Obóz Wielkiej Polski został rozwiązany

Tego dnia 1933 roku władze sanacyjne rozwiązały polską organizację narodową „Obóz Wielkiej Polski” (OWP) Obóz Wielkiej Polski powołano 4 grudnia 1926 roku w Poznaniu z inicjatywy członków Związku Ludowo-Narodowego oraz innych stronnictw prawicowych, było silnym ruchem, który liczył nawet do 300 000 ludzi. W skład wielkiej rady OWP wchodzili: Roman […]