Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - opaska AK

15 marca 1990 powstał Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Tego dnia 1990 w Warszawie powstał Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) powstał z potrzeby upamiętnienia i propagowania działań oraz osiągnięć żołnierzy Armii Krajowej.

Organizacja ta powstała w 1989 roku, co miało miejsce w trakcie uroczystości z okazji 45. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, a oficjalnie ŚZŻAK założono na I Walnym Zjeździe w dniach 14-15 marca 1990 z połączenia Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz organizacji kombatanckich na obczyźnie.

Pomysłodawcą powstania szeregu środowisk łączących członków AK był płk Janusz Kurtyka. Podczas spotkań i dyskusji z weteranami AK zaczęto dostrzegać potrzebę stworzenia związku, który miałby na celu koordynowanie działań i reprezentowanie weteranów na różnych płaszczyznach. Inicjatywa ta spotkała się z entuzjastycznym odbiorem wśród żołnierzy AK i szybko zaczęto zbierać podpisy pod petycją w tej sprawie.

W tym samym roku zorganizowano I Zjazd Delegatów Światowego Związku Żołnierzy AK, który odbył się w Warszawie. Na zjeździe tym przedstawiciele różnych krajów zdecydowali o utworzeniu społeczno-organizacyjnej struktury, której celem stało się reprezentowanie i obrona interesów kombatantów. Związek ten skupia weteranów Armii Krajowej z całego świata. Składa się z ponad pięćdziesięciu oddziałów krajowych, co sprawia, że jest to jedna z największych organizacji łączących weteranów II wojny światowej.

SZŻAK ma siedzibę w Warszawie, a prezesem jest obecnie płk Stanisław Koziej, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Celem działalności SZŻAK jest przede wszystkim pielęgnowanie pamięci o walce i działalności Armii Krajowej, która jest uważana przez Polaków za symbol walki o niepodległość i wolność. Wspólnie ze skupiającymi się wokół niej organizacjami, Związek angażuje się w upowszechnianie wiedzy o dziejach Polski XX wieku oraz zachowuje i upowszechnia tradycje narodowe.

Jednym z wydarzeń organizowanych corocznie przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej jest uroczystość wręczenia medalu „Pro Patria” – najwyższego odznaczenia tego związku. Medal ten przyznawany jest osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju organizacji i jej celów statutowych.

W swojej działalności Związek angażuje się także w akcje charytatywne, pomagając weteranom w codziennym życiu oraz wspierając ważne dla Polaków cele, takie jak budowa Muzeum Armii Krajowej czy upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej.

Niebagatelną rolę w działalności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odgrywa także edukacja historyczna. Organizacja ta prowadzi liczne projekty, które mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat historii Polski oraz kultywowanie patriotyzmu i umiłowania wolności. W ramach tych działań organizowane są m.in. panele dyskusyjne, konferencje naukowe oraz wykłady dla uczniów.

Comments are closed.