Tag: Sobór Lyoński I

Kalendarium historyczne

28 czerwca 1245 roku rozpoczęły się obrady I Soboru Lyońskiego

I Sobór Lyoński – Głównym celem soboru było rozwiązanie konfliktu między papiestwem a cesarzem Fryderykiem II. Doszło podczas niego do detronizacji cesarza jako króla Niemiec i cesarza rzymskiego. W reakcji na to wydarzenie Fryderyk podważył prawo papieża do decydowania o koronie. Ponadto sobór zajął się kwestią kościelnego prawa procesowego, najazdów […]