28 czerwca 1243 roku papieżem został Innocenty IV

Tego dnia 1243 roku papieżem został Innocenty IV

Innocenty IV, zanim został papieżem, uzyskał bardzo dobre wykształcenie prawnicze, studiował prawo m.in. na uniwersytetach w Bolonii i w Parmie. Został wybrany na papieża na początku czerwca 1243 roku i koronowany 25 dnia tego miesiąca. Uważał, że jako namiestnik Chrystusa sprawuje władzę nad innymi książętami ziemskimi. Stosował więc nepotyzm w celu stworzenia sieci politycznego wsparcia.

Dążył do zawarcia porozumienia z cesarzem Fryderykiem II Hohenstauffem. Do podpisania traktatu jednak nie doszło, a Innocenty IV przeniósł się z Rzymu do Lyonu. Tam zwołał Sobór Lyoński I, który zajął się takimi sprawami, jak reforma Kościoła, pomoc krzyżowcom, najazdy tatarskie oraz relacje z cesarstwem.

Ta ostatnia kwestia okazała się najpoważniejsza. Na Soborze nie pojawił się wezwany uprzednio Fryderyk II, więc papież wezwał książęta niemieckie do wyboru nowego władcy. Cesarz natomiast podważył prawo Biskupa Rzymu do dysponowania koroną. Spór został zakończony dopiero śmiercią Fryderyka w 1250 roku.

W kolejnych latach Innocenty IV dalej ingerował w wybór króla Niemiec. Ponadto ustanowił inkwizycję jako stałą instytucję sankcjonującą tortury w celu wydobycia zeznań. Na czasy jego panowania przypada także nawiązanie relacji z Rusią, z chanem mongolskim, a także kanonizacja Stanisława ze Szczepanowa – biskupa krakowskiego.

Innocenty IV zmarł 7 grudnia 1254 roku w Neapolu. Jego polityka doprowadziła do obniżenia prestiżu papiestwa. Swoją władzę wykorzystywał głównie do zdobywania pieniędzy i wpływów wśród ludzi mogących wesprzeć jego działania.

Comments are closed.