Tag: Stanisław Lanckoroński

Kalendarium historyczne

3 października 1655 roku miała miejsce bitwa pod Wojniczem

Tego dnia 1655 roku rozegrała się bitwa pod Wojniczem Bitwa pod Wojniczem to starcie w ramach wojny polsko-szwedzkiej, tzw. „potopu”. Karol Gustaw dotarł do Krakowa, jednak zanim przystąpił do oblężenia, postanowił rozbić armię Jana Kazimierza. Armią królewską dowodził hetman polny koronny Stanisław Lanckoroński. Postanowił on ukryć się na południe od […]

Konfederacja tyszowiecka
Kalendarium historyczne

29 grudnia 1655 roku zawiązała się konfederacja tyszowiecka

Tego dnia 1655 roku szlachta polska zawiązała konfederację tyszowiecką Konfederacja tyszowiecka zawiązała się w 1655 roku. Szlachta polska z inicjatywy Stefana Czarnieckiego wraz z hetmanami Stanisławem Rewerą Potockim i Stanisławem Lanckorońskim zawiązuje konfederację tyszowiecką. Miało to miejsce podczas II wojny północnej, tzw. „potopu szwedzkiego„. Głównym jej postanowieniem było wypowiedzenie posłuszeństwa […]