Tag: Stanisław Lanckoroński

bitwa pod Ochmatowem
Kalendarium historyczne

29 stycznia 1655 roku rozpoczęła się bitwa pod Ochmatowem

Tego dnia 1655 roku rozpoczęła się 4-dniowa bitwa pod Ochmatowem Bitwa pod Ochmatowem odbyła się w ramach wojny polsko-rosyjskiej lat 1654-1667. Armia Rzeczypospolitej dowodzona przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława „Rewery” Potockiego i hetmana polnego koronnego Stanisława Lanckorońskiego, wsparta posiłkami Tatarskimi pokonała przeważająca liczebnie armię rosyjsko-kozacką dowodzoną przez Bohdana Chmielnickiego i […]

Konfederacja tyszowiecka
Kalendarium historyczne

29 grudnia 1655 roku zawiązała się konfederacja tyszowiecka

Tego dnia 1655 roku zawiązała się konfederacja tyszowiecka Konfederacja tyszowiecka zawiązała się w 1655 roku. Szlachta polska z inicjatywy Stefana Czarnieckiego wraz z hetmanami Stanisławem Rewerą Potockim i Stanisławem Lanckorońskim zawiązała konfederację w Tyszowcach. Miało to miejsce podczas II wojny północnej, tzw. „potopu szwedzkiego„. Głównym jej postanowieniem było wypowiedzenie posłuszeństwa […]

Kalendarium historyczne

3 października 1655 roku miała miejsce bitwa pod Wojniczem

Tego dnia 1655 roku rozegrała się bitwa pod Wojniczem Bitwa pod Wojniczem to starcie w ramach wojny polsko-szwedzkiej, tzw. „potopu”. Karol Gustaw dotarł do Krakowa, jednak zanim przystąpił do oblężenia, postanowił rozbić armię Jana Kazimierza. Armią królewską dowodził hetman polny koronny Stanisław Lanckoroński. Postanowił on ukryć się na południe od […]