Tag: Stefan Rowecki „Grot”

Związek Odwetu
Kalendarium historyczne

20 kwietnia 1940 roku powstał Związek Odwetu (ZO)

Tego dnia 1940 roku powstał Związek Odwetu (ZO), organizacja sabotażowo-dywersyjna wchodząca w skład Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) Związek Odwetu powstał na rozkaz pułkownika Stefana Roweckiego „Grot”. Dowódcą jednostki został podporucznik Franciszek Witaszek „Warta”. Rozkaz ten miał na celu ujęcie walki bieżącej w jedną formę organizacyjną na wszystkich szczeblach dowodzenia, podporządkowaną […]