Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

20 kwietnia 1940 roku, powstał Związek Odwetu (ZO), organizacja sabotażowo-dywersyjna wchodząca w skład Związku Walki Zbrojnej (ZWZ)

20 kwietnia 1940 roku, powstał Związek Odwetu (ZO), organizacja sabotażowo-dywersyjna wchodząca w skład Związku Walki Zbrojnej (ZWZ)

Organizacja powstała na rozkaz pułkownika Stefana Roweckiego ps. „Grot”. Dowódcą jednostki został podporucznik Franciszek Witaszek ps. „Warta”. Rozkaz ten miał na celu ujęcie walki bieżącej w jedną formę organizacyjną na wszystkich szczeblach dowodzenia, podporządkowaną jednemu ośrodkowi dyspozycyjnemu. Związek Odwetu mimo, że był częścią ZWZ został z wyodrębniony by zapewnić bezpieczeństwo całej organizacji ZWZ. Po powstaniu Armii Krajowej, Związek Odwetu wszedł w skład Kedywu.

Do najgłośniejszej akcji organizacji należy „Akcja Wieniec” przeprowadzona przeciwko niemieckiemu transportowi kolejowemu w nocy z 7 na 8 października 1942 r. ZO przeprowadził m.in. zamachy bombowe na dworcach w Berlinie i Wrocławiu.

(Na zdjęciu: Pierwszy dowódca ZO podporucznik Franiszek Witaszek ps. „Warta”

PartnerzyPrzewiń do góry