Kedyw

22 stycznia 1943 roku powołano Kedyw

Tego dnia 1943 roku gen. Stefan Rowecki „Grot” – Komendant Główny AK, wydał rozkaz powołujący Kierownictwo Dywersji, czyli tzw. Kedyw

Kedyw powołano rozkazem z dnia 22 stycznia 1943 roku. Jego organizację rozpoczęto już pod koniec 1942 roku, jednak to rozkaz nr 84, noszący nazwę „Uporządkowanie odcinka walki czynnej”, stworzył formalne podstawy dla nowej komórki AK, na czele której stanął płk. August Emil Fieldorf „Nil”.

Zadaniem Kedywu było prowadzenie akcji dywersyjnych, sabotażowych przeciw okupantowi oraz akcji bojowych. W ramach Kedywu działały takie organizacje jak: Związek Odwetu, „Wachlarz” czy Grupy Szturmowe Szarych Szeregów. Wśród wielu udanych akcji Kedywu wymienić można m. in.

  • zamach na dowódcę SS w Warszawie Franza Kutscherę,
  • akcję pod Arsenałem (odbicie transportu więźniów z Pawiaka),
  • dezorganizację niemieckiego transportu kolejowego.

Na zdjęciu członkowie Sztabu Kedywu w czasie powstania warszawskiego: od lewej Jan Mazurkiewicz „Radosław”, Wacław Chojna „Horodyński”, nieznany powstaniec i Stanisław Wierzyński „Klara”.

Comments are closed.