Tag: Tomasz z Akwinu

Tomasz z Akwinu
Kalendarium historyczne

7 marca 1274 roku zmarł św. Tomasz z Akwinu – dominikanin, największy autorytet teologiczny w XIII w., wykładowca na Sorbonie

Tomasz z Akwinu – Tomasz Akwinata był z pochodzenia Włochem. Jego największym osiągnięciem było wyróżnienie z filozofii Arystotelesa idei możliwych do przyjęcia przez chrześcijaństwo. Wykorzystał on tę filozofię do wyjaśnienia posłannictwa chrześcijańskiego, ale traktował ją tylko jako wstęp do teologii. Choć uznawał i doceniał wartość poznania rozumowego, twierdził jednak, że […]