Tag: Walery Sławek

Artykuły historyczne Historia XIX wieku I wojna światowa i okres międzywojenny Slider

Powstanie Łódzkie 1905 roku

Wydarzenia z dni 22-24 czerwca roku 1905 w Łodzi rzadko są określanie mianem kolejnego powstania przeciwko zaborcy. Tymczasem w tym starciu z wojskami rosyjskiego zaborcy wzięło udział więcej osób niż w powstaniach Styczniowym czy Listopadowym.  Upadek „ziemi obiecanej” Na przełomie XIX i XX wieku Łódź była dynamicznie rozwijającym się miastem […]