Tag: wiosna ludów

Mapa Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Ludwik Mirosławski, źródło Wikimedia Commons
Kalendarium historyczne

5 grudnia 1848 zlikwidowano Wielkie Księstwo Poznańskie

Tego dnia 1848 roku zlikwidowano Wielkie Księstwo Poznańskie Wielkie Księstwo Poznańskie powołano na mocy ustaleń kongresu wiedeńskiego z roku 1815 i znajdowało się pod kuratelą władz pruskich. Jej formalnym władcą był król Prus Fryderyk Wilhelm III, namiestnikiem obwołano zaś Polaka Antoniego Radziwiłła. Wielkie Księstwo Poznańskie Wielkie Księstwo Poznańskie dzięki temu […]

Kalendarium historyczne

22 czerwca 1848 roku wybuchło powstanie robotnicze w Paryżu

Tego dnia 1848 roku wybuchło powstanie robotnicze w Paryżu Powstanie robotnicze w Paryżu miało miejsce w trakcie trwającej od lutego Wiosny Ludów. Podczas rewolucji lutowej we Francji obalono monarchię i wprowadzono ustrój republikę. Władzę przejął Rząd Tymczasowy i Zgromadzenie Narodowe. Po zakończeniu wystąpień utworzono warsztaty narodowe i nadzorującą je Komisję […]

powstanie węgierskie
Kalendarium historyczne

15 marca 1848 roku wybuchło powstanie węgierskie

Tego dnia 1848 roku wybuchło powstanie węgierskie Powstanie węgierskie wybuchło 15 marca. Węgrzy na fali rewolucji w Paryżu i Wiedniu postanowili zbrojnie walczyć o swoje postulaty. Domagali się m.in zniesienia cenzury, powołania niezależnego rządu węgierskiego, równości wobec prawa dla wszystkich obywateli i likwidacji pańszczyznyNaczelnym wodzem powstania od 1849 roku był […]

Kalendarium historyczne

17 grudnia 1848 roku Ludwik Mierosławski został szefem sztabu armii sycylijskiej

Tego dnia 1848 roku generał Ludwik Mierosławski został szefem sztabu armii sycylijskiej Ludwik Mierosławski szefem sztabu armii sycylijskiej został w grudniu 1848 roku. Podczas wiosny ludów dowodził oddziałami polskimi w zaborze pruskim. Po kapitulacji powstania poznańskiego został wzięty do niewoli przez Prusaków. Po uwolnieniu udał się do Włoch gdzie w […]