Tag: wojny napoleońskie

bitwa pod Civita Castellana
Kalendarium historyczne

4 grudnia 1798 roku miała miejsce bitwa pod Civita Castellana

Tego dnia 1798 roku miała miejsce bitwa pod Civita Castellana Bitwa pod Civita Castellana to starcie w trakcie wojen napoleońskich. 4 grudnia 1798 roku z Francją walczyły wojska II koalicji antyfrancuskiej. Gdy Napoleon, który w latach 1796-1797 podbił dużą część Półwyspu Apenińskiego i stworzył tam tzw. republiki siostrzane (małe państwa […]

Kalendarium historyczne

3 grudnia 1800 roku miała miejsce bitwa pod Hohenlinden

Tego dnia 1800 roku miała miejsce bitwa pod Hohenlinden Bitwa pod Hohenlinden to starcie epoki napoleońskiej w ramach II koalicji antyfrancuskiej. 28 listopada 1800r. rozpoczęła się obustronna ofensywa wojsk austriackich, jak i francuskich. Było to następstwem planów obu sztabów generalnych, które tak samo zarządziły dwufrontowy atak – we Włoszech oraz […]

Bitwa pod Wielsoch - mapa i Anton Sztáray, zdjęcia Wikimedia Commons
Kalendarium historyczne

3 grudnia 1799 roku odbyła się bitwa pod Wiesloch

Tego dnia 1799 roku odbyła się bitwa pod Wiesloch, która miała miejsce w ramach II koalicji antyfrancuskiej II koalicja antyfrancuska była kolejną próbą powstrzymania rewolucyjnej Francji rządzonej przez Napoleona Bonaparte. Zawarto ją w roku 1798, a jej członkami były ówczesne europejskie potęgi – Wielka Brytania, Rosja, Imperium Habsburgów, Imperium Osmańskie, […]

szarża pod Somosierrą
Kalendarium historyczne

30 listopada 1808 roku miała miejsce szarża pod Somosierrą

Tego dnia 1808 roku miała miejsce szarża pod Somosierrą Szarża pod Somosierrą, bitwa pod Somosierrą to około 10-minutowa szarża III szwadronu 1. Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej w dniu 30 listopada 1808 roku w trakcie wojen napoleońskich w Hiszpanii. Naprzód psiekrwie, Cesarz patrzy Jan Kozietulski, 30 XI 1808r. Powstały w 1807r. […]

kapitulacja Gdańska
Aktualności Kalendarium historyczne

29 listopada 1813 roku miała miejsce kapitulacja Gdańska

Tego dnia 1813 roku po wielomiesięcznym oblężeniu, miała miejsce kapitulacja Gdańska Kapitulacja Gdańska w 1813 roku miała miejsce po wielomiesięcznym oblężeniu, które trwało od stycznia. Po klęsce wyprawy na Rosję w 1812 roku, Napoleon Bonaparte nakazał oprzeć linię obrony o rzekę Wisłę i znajdujące się w Księstwie Warszawskim forty i […]

do Warszawy wkroczyły wojska francuskie
Kalendarium historyczne

27 listopada 1806 roku wojska francuskie wkroczyły do Warszawy

Tego dnia 1806 roku miało miejsce wkroczenie wojsk francuskich do Warszawy Po rozgromieniu armii pruskiej w bitwach pod Jeną i Auerstadt, żołnierze Napoleona wchodzili w głąb terytoriów wroga. W listopadzie wyzwolili Wielkopolskę, w czym duża zasługa polskich oddziałów powstańczych. 27 listopada, wieczorem, do rogatek miejskich dotarły pierwsze forpoczty francuskich strzelców […]

Kalendarium historyczne

21 listopada 1806 roku rozpoczęła się blokada kontynentalna

Tego dnia 1806 roku Napoleon Bonaparte wydał dekret berliński o blokadzie kontynentalnej Blokada kontynentalna (system kontynentalny) rozpoczęła się dekretem Napoleona Bonaparte z 21 listopada 1806 roku. Napoleon narzucił ją także swoim sojusznikom. Była skierowana głównie w Wielką Brytanię i wykluczenie jej z europejskiego handlu. Po dotkliwej porażce rok wcześniej pod […]