Tag: zabór pruski

Dom Katolicki w Republice Ostrowskiej
Kalendarium historyczne

26 listopada 1918 roku została zlikwidowana Republika Ostrowska w Wielkopolsce

Tego dnia 1918 roku zlikwidowano tzw. Republikę Ostrowska w Wielkopolsce Republika Ostrowska była organizację polityczną Polaków założoną w celu przeciwstawienia się władzy Pruskiej oraz przyłączenia terenów republiki do Polski. Wystąpienie miało miejsce na miesiąc przed wybuchem powstania wielkopolskiego. Czemu rok 1918 przynosił nadzieje Polakom na wyzwolenie? W listopadzie 1918 roku […]

Kalendarium historyczne

25 października 1918 roku Wojciech Korfanty zażądał przyłączenia ziem polskich zaboru pruskiego

Tego dnia 1918 roku Wojciech Korfanty wystąpił w Reichstagu z żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego Żądanie przyłączenia ziem polskich zaboru pruskiego miało miejsce 25 października 1918 roku. Wojciech Korfanty wystąpił w Reichstagu z żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego.

Kolej Warszawsko-Bydgoska
Kalendarium historyczne

4 grudnia 1862 roku otwarto Kolej Warszawsko-Bydgoską

Tego dnia 1862 roku otwarto pierwsze połączenie kolejowe ziem zaboru pruskiego i rosyjskiego, powstała Kolej Warszawsko-Bydgoska Kolej Warszawsko-Bydgoska łączyła Łowicz z Bydgoszczą trasą liczącą blisko 145 km. Do 1877 roku (powstania Kolei Nadwiślańskiej) było to jedyne połączenie ziem dwóch zaborów. Po stronie pruskiej linia łączyła się w Bydgoszczy z Pruską […]