Tag: Zakon Krzyżacki

Bitwa pod Pasłękiem
Kalendarium historyczne

18 stycznia 1520 roku miała miejsce bitwa pod Pasłękiem

Tego dnia 1520 roku rozegrała się bitwa pod Pasłękiem Bitwa pod Pasłękiem odbyła się w ramach ostatniej wojny z Zakonem krzyżackim 1519-1521 r. Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Albrecht Hohenzollern chciał zaatakować rozstawiony nieopodal obóz wojskowy, w którym obozowały wojska koronne. Jego wojsko w sile około 1 300 żołnierzy zrobiło w […]

pokój w Brześciu Kujawskim
Kalendarium historyczne

31 grudnia 1435 roku zawarto pokój w Brześciu Kujawskim

Tego dnia 1435 roku królestwo polskie zawarło z zakonem krzyżackim pokój w Brześciu Kujawskim Pokój w Brześciu Kujawskim skutkował tym, iż Zakon miał zrezygnować z przymierza ze zbuntowanym księciem litewskim Świdrygiełłą oraz uznać Zygmunta Kiejstutowica jako nowego wielkiego księcia. Zastrzeżeniem było, iż żadna władza cesarska czy papieska nie może podważyć […]

Kalendarium historyczne

20 grudnia 1409 roku zawarto sojusz w Budzie

Tego dnia 1409 roku zawarto sojusz w Budzie, król węgierski Zygmunt Luksemburski zawarł sojusz z Zakonem Krzyżackim skierowany przeciwko Polsce 20 grudnia 1409 roku zawarto sojusz w Budzie. Król węgierski Zygmunt Luksemburski zawarł sojusz z Zakonem Krzyżackim skierowany przeciw Polsce. Król Węgier zobowiązał się przyjść z pomocą, jeśli w przyszłej […]

Zakon Krzyżacki
Kalendarium historyczne

19 listopada 1190 roku założono Zakon Krzyżacki

Tego dnia 1190 roku został założony Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, znany w Polsce bardziej jako Zakon Krzyżacki Zakon Krzyżacki był zakonem rycerskim, jednym z trzech największych, obok Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty oraz Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa […]

Artykuły historyczne

Wojska zaciężne w wojnach z Zakonem Krzyżackim w XV wieku – wojny w latach 1414 – 1422

Wojska zaciężne w wojnie głodowej i wojnie golubskiej Wojska zaciężne w wojnach z Zakonem Krzyżackim miały swój udział także w mniej znanych konfliktach. Mowa o okresie zaraz po zakończeniu wielkiej wojny – wojnie głodowej oraz wojnie golubskiej. Zdawać by się mogło, iż zbrojne ramię Zakonu Krzyżackiego zostało przetrącone podczas wielkiej […]

bitwa pod Grunwaldem
Kalendarium historyczne

15 lipca 1410 roku miała miejsce bitwa pod Grunwaldem

Bitwa pod Grunwaldem. Krótkie wyjaśnienie Wojna z Zakonem Krzyżackim Bitwa pod Grunwaldem jest dzisiaj jedną z najbardziej znanych bitew średniowiecznej Europy. Stoczono ją w ramach wojny z Zakonem Krzyżackim. Zakon wypowiedział Władysławowi Jagielle wojnę w sierpniu 1409 roku. Z jakiego powodu? Jagiełło poparł księcia Witolda w jego konflikcie z Krzyżakami […]

Kalendarium historyczne

8 lipca 1343 roku został uzgodniony pokój kaliski

Pokój kaliski – Był to traktat pokojowy pomiędzy Królestwem Polskim i Zakonem Krzyżackim. Król Polski Kazimierz Wielki potwierdził nadania dla Krzyżaków ziemi chełmińskiej i michałowskiej oraz zrezygnował na ich rzecz z praw do Pomorza Gdańskiego. Prowincji tej król im nie nadał, jednak zobowiązał się do usunięcia jej z królewskiej pieczęci. […]

Kalendarium historyczne

17 maja 1490 roku urodził się Albrecht Hohenzollern, ostatni Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego

Tego dnia 1490 roku urodził się ostatni Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, Albrecht Hohenzollern Albrecht Hohenzollern pochodził z Ansbach w Frankonii. Urząd Wielkiego Mistrza otrzymał przy znacznym poparciu cesarza Maksymiliana I Habsburga. Podczas sprawowania tego urzędu, dostrzegając postępującą laicyzację braci zakonnych, przekształcił państwo zakonne w świeckie księstwo, na czele którego stanął. […]