Tag: Zakon Krzyżacki

Zakon Krzyżacki
Kalendarium historyczne

19 listopada 1190 roku założono Zakon Krzyżacki

Tego dnia 1190 roku został założony Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, znany w Polsce bardziej jako Zakon Krzyżacki Zakon Krzyżacki był zakonem rycerskim, jednym z trzech największych, obok Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty oraz Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa […]

Kalendarium historyczne

14 sierpnia 1409 roku posłowie krzyżaccy wręczyli Władysławowi Jagielle akt wypowiadający wojnę Królestwu Polskiemu

Tego dnia 1409 roku w Korczynie posłowie krzyżaccy wręczyli Władysławowi Jagielle akt wypowiadający wojnę Królestwu Polskiemu Wielki mistrz Ulryk von Jungingen, chcąc uprzedzić nieuchronny atak, pierwszy zdecydował się wypowiedzieć Polsce wojnę 6 sierpnia 1409 roku. Decyzja stawiała Koronę w roli ofiary, co miała bardzo wielkie znaczenie ze względu na opinię […]

Kalendarium historyczne

17 maja 1490 roku urodził się Albrecht Hohenzollern, ostatni Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego

Tego dnia 1490 roku urodził się ostatni Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, Albrecht Hohenzollern Albrecht Hohenzollern pochodził z Ansbach w Frankonii. Urząd Wielkiego Mistrza otrzymał przy znacznym poparciu cesarza Maksymiliana I Habsburga. Podczas sprawowania tego urzędu, dostrzegając postępującą laicyzację braci zakonnych, przekształcił państwo zakonne w świeckie księstwo, na czele którego stanął. […]

czteroletni rozejm z Zakonem Krzyżackim
Kalendarium historyczne

5 kwietnia 1521 roku został zawarty czteroletni rozejm z Zakonem Krzyżackim

Tego dnia 1521 roku został zawarty czteroletni rozejm pomiędzy wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego Albrechtem Hohenzollernem a Królestwem Polskim Czteroletni rozejm z Zakonem Krzyżackim został zawarty z inicjatywy nowo obranego cesarza rzymskiego Karol V Habsburg, który razem z królem Węgier Ludwikiem Jagiellończykiem mieli pokojowo rozstrzygnąć spór.

Ziemia dobrzyńska
Kalendarium historyczne

16 marca 1330 roku Jan Luksemburski odsprzedał Zakonowi Krzyżackiemu ziemię dobrzyńską

Tego dnia 1330 roku król czeski Jan Luksemburski odsprzedał Zakonowi Krzyżackiemu ziemię dobrzyńską Ziemia dobrzyńska została zdobyta przez Jana Luksemburskiego w 1329 roku, przy współudziale Zakonu Krzyżackiego, czyli Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, który najechał królestwo polskie.