Tag: Zaleszczyki

Artykuły historyczne I wojna światowa i okres międzywojenny II Rzeczpospolita Slider

Kurorty wypoczynkowe II RP – Zaleszczyki

Zaleszczyki były przed wojną zwane – „Polską Riwierą” lub „Polskim Merano”. W tym niewielkim miasteczku, położonym w zakolu Dniestru na granicy z Rumunią znajdował się przedwojenny polski biegun ciepła. Średnia temperatura latem wynosiła tam 25-30 °C, a w słońcu dochodziła czasem do 55-58 °C. Zaleszczyki stały się popularnym miejscem do […]