Tag: Żydzi w Polsce

Kalendarium historyczne

7 lipca 1942 roku Niemcy rozstrzelali 1250 Żydów

Ofiarami byli Żydzi, którzy przed wojną zamieszkiwali okolice Nowogrodu Żmigrodzkiego. Po jej wybuchu, Niemcy rozpoczęli gromadzenie ludności żydowskiej w gettach, a jedno istniało właśnie w Nowogrodzie Żmigrodzkim. Na początku lipca 1942 roku Niemcy prowadzili likwidację getta. Osoby w nim przebywające były pod pozorem przesiedlania wywożone na Przełęcz Hałbowską. Tam przeprowadzona […]

Artykuły historyczne Gospodarka Nowożytność Sarmatikon

Żydzi w Polsce od końca XV do połowy XVII wieku. Udział w życiu gospodarczym

Skąd się wziął wizerunek Żyda – handlarza? Jaka była rola ludności starozakonnej w gospodarce polskiej od roku 1485 aż do początków buntu kozaków Chmielnickiego? Jak układały się stosunki Żydów z innymi grupami społecznymi ówczesnej Polski? Praca została umieszczona w latach od 1485 (kiedy to rozpoczęła się walka Żydów o prawa […]

Książki Recenzje

„Karta” nr 85/2015 | Recenzja

„Karta” nr 85/2015 Pamięć jest trudna. Szczególnie, gdy pamiętać trzeba o wydarzeniach tragicznych lub niewygodnych z jakichś względów. Ale pamięć jest potrzebna, prawda również. Obecny numer kwartalnika „Karta” poświęcony został między innymi właśnie pamięci o zbrodniach – pogromach Żydów na Podlasiu. Ale nie tylko – są i teksty o bajecznym […]

Inne Wydarzenia Wystawy

Obchody dnia pamięci o ofiarach holokaustu w muzeum Polin

19.01.-30.01.2015 27 stycznia przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu: 70. rocznica wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Aby upamiętnić to wydarzenie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza na wystawę czasową, spektakl, warsztaty, wykłady, pokazy filmowe, spotkania i specjalny spacer po wystawie stałej. Pełny program dostępny na stronie Muzeum POLIN: http://www.polin.pl/pl/wydarzenia-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-pamieci-o-ofiarach Wybrane […]