Tag: 1492

zlecenie badawcze Krzysztofowi Kolumbowi
Kalendarium historyczne

30 kwietnia 1492 Hiszpania przekazała zlecenie badawcze Krzysztofowi Kolumbowi

Tego dnia 1492 roku Hiszpania przekazała zlecenie badawcze Krzysztofowi Kolumbowi. Został mianowany admirałem morza oceanicznego, wicekrólem i gubernatorem każdego terytorium, które odkryje Kiedy Hiszpania przekazała zlecenie badawcze Krzysztofowi Kolumbowi, zapewne nie przypuszczał on, o jak wielkim znaczeniu odkryć dokona niebawem. Odkrył znacznie więcej, niż mógł sobie wyobrazić. Krzysztof Kolumb był […]

Jan Olbracht
Kalendarium historyczne

27 sierpnia 1492 roku Jan Olbracht został wybrany na króla Polski

Tego dnia 1492 roku Jan Olbracht został wybrany na króla Polski Jan Olbracht był synem Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki z rodu Habsburgów. Był bardzo dobrze wykształcony i świetnie władał łaciną, również w mowie. Uczyli go między innymi Jan Długosz czy Filip Kallimach. Nigdy się nie ożenił. Niektórzy uważają, że […]