Tag: 1515

Mikołaj Radziwiłł Czarny
Kalendarium historyczne

4 lutego 1515 roku urodził się Mikołaj Radziwiłł Czarny

Tego dnia 1515 roku urodził się Mikołaj Radziwiłł Czarny Mikołaj Radziwiłł Czarny, książę od 1547 roku, pochodzący z litewskiego rodu Radziwiłłów (Radvila), syn kasztelana trockiego Jana i Anny z Kiszków. Wprowadził i umocnił na Litwie Kościół ewangelicko-reformowany, propagował kalwinizm także w Koronie, pod koniec życia poparł jednak antytrynitaryzm. Stworzył potęgę […]