Tag: 1919

Powstanie Wielkopolskie
Kalendarium historyczne

27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie

Powstanie Wielkopolskie to jeden z nielicznych udanych polskich zrywów narodowowyzwoleńczych. Do powstania doszło w wyniku dążenia polskich większości narodowych na zachodzie do przyłączenia ich ziem do odrodzonej Rzeczypospolitej. Decydującym czynnikiem do rozpoczęcia walk był bez wątpienia przyjazd 26 grudnia 1918 r. Ignacego Paderewskiego do Poznania. Ok. 21:10 pojawił się na bocznym […]