Tag: 1919

powstanie sejneńskie
Kalendarium historyczne

28 sierpnia 1919 roku zakończyło się powstanie sejneńskie

Tego dnia 1919 roku zakończyło się powstanie sejneńskie Powstanie sejneńskie to zorganizowany przez Polską Organizację Wojskową zryw zbrojny w rejonie Sejn. Po zakończeniu I wojny światowej i po wycofaniu się żołnierzy niemieckich ze spornych terenów Suwalszczyzny, Ententa zdecydowała wyznaczyć granicę według projektu generała Ferdynanda Focha. Zakładał on, że ziemie na […]

Kalendarium historyczne

31 lipca 1919 roku nastąpiła ratyfikacja traktatu wersalskiego przez II RP

Tego dnia 1919 roku sejm II RP ratyfikował traktat wersalski Traktat wersalski to układ pokojowy kończący I wojnę światową podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Niemcy, mocarstwa Ententy i państwa sprzymierzone i stowarzyszone. Ratyfikacja traktatu wersalskiego przez II RP nastąpiła na koniec lipca. W wyniku tego układu Polska po latach zaborów wracała na mapę świata jako niepodległe […]

Kalendarium historyczne

28 czerwca 1919 roku został podpisany traktat wersalski, który kończył I wojnę światową

Tego dnia 1919 roku został podpisany traktat wersalski, który kończył I wojnę światową Traktat Wersalski został podpisany pomiędzy przegranymi w tej wojnie Niemcami a koalicją Entanty i państwami sprzymierzonymi. Niemcy w jego wyniku zostały zmuszone do ograniczenia sił zbrojnych oraz zapłacenia wysokich odszkodowań. Dodatkowo utraciły na rzecz Francji – Alzację […]

koniec oblężenia Lwowa
Kalendarium historyczne

22 maja 1919 roku zakończyło się oblężenie Lwowa

Tego dnia 1919 roku oddziały ukraińskie otaczające Lwów, obawiając się okrążenia, wycofały się, kończąc półroczne oblężenie Oblężenie Lwowa rozpoczęło się 1 listopada 1918 roku, kiedy to oddziały ukraińskie uzbrojone przez wycofujące się wojska austriackie postanowiły zająć miasto i proklamowały utworzenie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Sprzeciwili się temu Polacy mieszkający we Lwowie, […]

Kalendarium historyczne

21 maja 1919 roku urodził się Władysław Grobelny

Tego dnia 1919 roku urodził się Władysław Grobelny Władysław Grobelny, mieszkaniec okolic Krotoszyna, walczył podczas drugiej wojny światowej, a następnie służył w RAFie, jest też trzykrotnym kawaler Krzyża Walecznych. Niewielu zna jego historię. Władysław Grobelny urodził się Nowym Folwarku jako syn Stanisława Grobelnego i Józefy Wojciechowskiej. Ukończył Szkołę Powszechną w […]