Tag: 1989

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze Slider

Upadek muru berlińskiego

Historia upadku muru berlińskiego Niemcy po II wojnie światowej zostały wskutek polityki mocarstw podzielone na dwa państwa. Zachodnia cześć była w strefie okupacyjnej aliantów, natomiast wschodnia część dostała się pod wpływy ZSRR. Berlin jako stolica III Rzeszy również ostatecznie został podzielony na strefy wpływów państw zwycięskich. Kiedy i w jakich okolicznościach […]