Tag: Armia Krajowa

Kalendarium historyczne

20 listopada 1943 roku rozpoczęła się akcja „Burza”

Tego dnia 1943 roku rozpoczęła się akcja „Burza” Komendant Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski „Bór” wydał rozkaz o rozpoczęciu skierowanej przeciwko Niemcom akcji „Burza”. Akcja „Burza” miała na celu prowadzenie działań dywersyjnych i bojowych na tyłach niemieckiej armii. Akcja „Burza” rozpoczęła się 20 listopada 1943 roku. Rozkaz stwierdzał m.in.: Wobec […]

Kapitulacja powstania warszawskiego 5 października 1944 roku
Kalendarium historyczne

2 października 1944 roku zakończyło się powstanie warszawskie

Powstanie warszawskie to polskie wystąpienie zbrojne przeciw wojskom niemieckim okupującym stolicę Polski. Zryw był częścią zorganizowanej przez Armię Krajową akcji „Burza”. Zakończenie powstania warszawskiego miało miejsce 2 października 1944 roku po kapitulacji. 1 sierpnia do walk przystąpiło około 30 000 żołnierzy Armii Krajowej stan ich uzbrojenia przedstawiał się wręcz tragicznie […]

Kalendarium historyczne

17 września 1939 roku powstała Tajna Organizacja Wojskowa

Tego dnia 1939 roku w Stanisławowie powstała Tajna Organizacja Wojskowa Tajna Organizacja Wojskowa (TOW) była to konspiracyjna organizacja wojskowa, utworzona z kadry tajnej organizacji Pogotowie Obywatelskie, przygotowywanej do dywersji pozafrontowej przez Oddział II Sztabu Głównego WP. Twórcą i dowódcą Tajnej Organizacji Wojskowej był ppłk. Jan Mazurkiewicz „Zagłoba”, „Radosław”. Początkowo główną […]

Danuta Siedzikówna "Inka"
Kalendarium historyczne

28 sierpnia 1946 roku została zamordowana Danuta Siedzikówna „Inka”

Tego dnia 1946 roku w Gdańsku została zamordowana Danuta Siedzikówna „Inka” Danuta Siedzikówna „Inka” była sanitariuszką 4. Szwadronu 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej pod dowództwem majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszka”. Danuta Siedzikówna „Inka” „Inka” była córką Wacława Siedzika i Eugenii z Tymińskich herbu Prus III. Uczyła się w szkole powszechnej w […]

radiostacja "Błyskawica"
Kalendarium historyczne

8 sierpnia 1944 roku rozpoczęła nadawanie powstańcza radiostacja „Błyskawica”

Tego dnia 1944 roku rozpoczęła nadawanie powstańcza radiostacja „Błyskawica” Radiostacja „Błyskawica” czy też Stacja Nadawcza Armii Krajowej „Błyskawica” to polska radiostacja, która nadawała w trakcie powstania warszawskiego. Nazwa „Błyskawica” nie została wybrana przypadkowo. Radiostacja została nazwana na cześć polskiego niszczyciela, który na frontach II wojny światowej dzielnie walczył z niemieckimi […]