Tag: Biskupin

Inne Wydarzenia

Fragmenty naczyń ceramicznych kryją za sobą głębsze historie…

Biskupińscy archeolodzy, którzy prowadzą badania na terenie osady, ciągle natrafiają na nowe znaleziska, ale większości wciąż są to fragmenty naczyń ceramicznych.  Jak mówi Albin Sokół z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, to jednak nie tylko zwykłe gliniane skorupy, dzięki którym możemy określić wiek, ale coś więcej- coś co kryje za sobą historię […]

Inne Wydarzenia

Opracowano wyniki badań w Biskupinie z lat 1934-1939 przez archeologów

Nadany od 1934 roku gród w Biskupinie z wczesnej epoki żelaza (2. poł. VIII w. p.n.e.) stał się ówczesną ikoną polskiej archeologii. Od samego początku możliwe było zastosowanie nowoczesnych technik dokumentujących wykopaliska, a społeczeństwo było na bieżąco informowane o ich wynikach. Do wykonywania zdjęć z niskiego i średniego pułapu wykorzystywano […]

Inne Wydarzenia

Osada neolityczna w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie

O zrekonstruowaną osadę neolityczną z okresu neolitu z dwoma długimi chatami wzbogaciło się Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (Kujawsko-Pomorskie). Zwiedzający mogą zobaczyć, jak żyli pierwsi rolnicy zamieszkujący Ziemię Pałucką przed sześcioma tysiącami lat. Jedna ze odtworzonych długich chat pokazuje możliwie wiernie warunki, w jakich żyli dawni rolnicy, a wnętrze drugiej z […]