Osada neolityczna w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie

O zrekonstruowaną osadę neolityczną z okresu neolitu z dwoma długimi chatami wzbogaciło się Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (Kujawsko-Pomorskie). Zwiedzający mogą zobaczyć, jak żyli pierwsi rolnicy zamieszkujący Ziemię Pałucką przed sześcioma tysiącami lat.

Jedna ze odtworzonych długich chat pokazuje możliwie wiernie warunki, w jakich żyli dawni rolnicy, a wnętrze drugiej z nich urządzono na potrzeby ekspozycji muzealnych. Obecnie czynna jest wystawa „Epoka pierwszych rolników”.

Na terenach muzeum wybudowano też dwa mostki nad strumieniem, kładkę nad linią kolejki wąskotorowej, która łączy teren rezerwatu z nowo powstałymi obiektami. Postały też poletka doświadczalne, na których będą rosły dawniej uprawiane rośliny.

Rekonstrukcja osiedla neolitycznego i obiekty towarzyszące są częścią większego projektu. Wcześniej zrekonstruowano wczesnośredniowieczną wioskę z 11 chatami, kuźnią, chlewikiem, glinianym piecem, a także zbudowano obiekty Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego.

Na realizację całego przedsięwzięcia wydano 3,8 mln zł, z czego 1,3 mln zł stanowiło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Biskupińskie muzeum planuje zorganizowanie we wrześniu 20. Festynu Archeologicznego „Kamień, brąz, żelazo”, który dla uczestników ma być podróżą przez różne epoki.

Szczątki osady przedhistorycznej w pobliżu wsi Biskupin odkrył w 1933 r. miejscowy nauczyciel Walenty Szwajcer. Powiadomił o znalezisku prof. Józefa Kostrzewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich archeologów XX stulecia.

W 1934 r. rozpoczęto systematyczne badania naukowe tego miejsca, wykorzystując wszelkie dostępne wówczas możliwości techniczne, łącznie z fotografią lotniczą wykonywaną z pokładu balonów obserwacyjnych. Początkowo naukowcy oceniali, że w Biskupinie natrafiono na pozostałości osady prasłowiańskiej.

Po wojnie wznowiono badania, a z czasem odtworzono fragmenty osady i jej umocnień. Wyniki najnowszych badań archeologicznych wskazują jednak, że osada pochodzi z okresu kultury łużyckiej i nie ma nic wspólnego z ludami słowiańskimi.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*