Tag: Czarnogóra

Kalendarium historyczne

19 października 1943 roku Blazo Dukanović został uprowadzony przez partyzantkę komunistyczną

Tego dnia 1943 roku Blazo Dukanović został uprowadzony przez partyzantkę komunistyczną Blazo Dukanovic to wojskowy Jugosławii, pochodzenia czarnogórsko-serbskiego i faszystowski kolaborant. Jest dziadkiem obecnego prezydenta Czarnogóry i wielokrotnego premiera, Milo Đukanovića. Po szybkim zwycięstwie państw osi w Jugosławii, na terenie Czarnogóry, która znalazła się we włoskiej strefie wpływów, utworzono marionetkowe […]

traktat berliński - karykatura
Kalendarium historyczne

13 lipca 1878 roku został podpisany traktat berliński

Tego dnia 1878 roku został podpisany traktat berliński, który przerysował mapę Bałkanów Traktat berliński, znany również jako Traktat o uregulowaniu spraw na Wschodzie, został podpisany przez europejskie mocarstwa – Austro-Węgry, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Irlandię, Włochy, Rosję i Imperium Osmańskie. Traktat ten był odpowiedzią na wojnę rosyjsko-turecką z lat […]

Kalendarium historyczne

30 maja 1913 roku podpisano pokój londyński. Zakończyła się I wojna bałkańska

Tego dnia 1913 roku w Londynie został podpisany pokój kończący I wojnę bałkańską Wojna trwała od 8 października 1912 roku, a walczyły przeciwko sobie Imperium Osmańskie i Liga Bałkańska, w skład której wchodziła Bułgaria, Grecja, Czarnogóra i Serbia. Gdy podpisano pokój londyński, Turcja utraciła wszystkie ziemie za linią łączącą Enez […]

Szkodra
Kalendarium historyczne

23 kwietnia 1913 roku miało miejsce zdobycie twierdzy Skutari

Tego dnia 1913 roku w trakcie I wojny bałkańskiej, armia Czarnogóry zdobyła turecką twierdzę Szkodra Zdobycie twierdzy Skutari, obecnie Szkodra, po wielodniowym oblężeniu przez armię Czarnogóry, miało miejsce w 1913 roku. Twierdza została poddana przez dowodzącego obroną paszę Esada Toptaniego. W zamian otrzymał możliwość wyjścia z twierdzy wraz z oddziałami mu […]