19 października 1943 roku Blazo Dukanovic został uprowadzony przez partyzantkę komunistyczną

Po szybkim zwycięstwie państw osi w Jugosławii, na terenie Czarnogóry, która znalazła się we włoskiej strefie wpływów, utworzono marionetkowe kolaborujące Niezależne Państwo Czarnogórskie. Szybko jednak się okazało że kolaboranci i okupanci nie są w stanie sobie poradzić z powstaniem antyfaszystowskim kierowanym z jednej strony przez powstańców komunistycznych z drugiej przez serbskich czetników. W 1942 roku siły włoskie zostały wzmocnione, a w lipcu doszło do porozumienia z czetnikami. Ich przedstawiciele z Blazo Dukanoviczem mieli wejść w skład Centralnego Komitetu Narodowego marionetkowego państwa. Włosi dogadali się z Dukanoviczem, że będą wspólnie działać przeciwko partyzantce komunistycznej.

Dukanovicz karierę wojskową zaczął w 1923 w armii Jugosławii. Zdobył stopień generała. Po przegranej wojnie z państwami osi został przywódcą czetników na terenie Czarnogóry, jednocześnie kolaborując z okupantem. 19 października 1943 roku koło monastyru w Ostrogu został schwytany przez komunistycznych partyzantów. Osądzony przez nich, został skazany na karę śmierci, którą wykonali.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*