Tag: Dziady

Kalendarium historyczne

24 grudnia 1798 roku urodził się Adam Mickiewicz

Tego dnia 1798 roku urodził się Adam Mickiewicz Adam Mickiewicz jest uznawany za jednego najwybitniejszych poetów polskiego romantyzmu. Wchodził w skład tzw. grupy „Trzech Wieszczów”, w której byli jeszcze  Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński. Do jego największych dzieł zaliczają się „Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie”, ballad „Ballady i […]