Tag: Eryk Pomorski

Kalendarium historyczne

17 czerwca 1397 roku została zawarta Unia Kalmarska

Tego dnia 1397 roku została zawarta Unia Kalmarska Unia Kalmarska jednoczyła Norwegię, Danię i Szwecję pod berłem jednego władcy. Wszystkie trzy kraje miały wybierać jednego władcę i prowadzić wspólną politykę zagraniczną oraz zachowywały pewną niezależność. Pierwszym władcą na czele związku państw został Eryk Pomorski, który sprawował rządy autorytarne. Przez cały […]

Książki Recenzje

Dzieje Polski w obrazach | Recenzja

Piotr Marczak, Dzieje Polski w obrazach. Polish history in pictures Wydawnictwo Arkady tym razem poprzez malarstwo chce ukazać nam bardzo bogatą historię Polski. W dwujęzycznym albumie poprzez wieki przedstawiono najważniejsze momenty dla państwa polskiego, które miały olbrzymi wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej Polaków. Malarstwo w procesie tym odegrało niebagatelną […]