Tag: Eryk Pomorski

Kalendarium historyczne

17 czerwca 1397 roku została zawarta Unia Kalmarska

Unia Kalmarska jednoczyła Norwegię, Danię i Szwecję pod berłem jednego władcy. Wszystkie trzy kraje miały wybierać jednego władcę i prowadzić wspólną politykę zagraniczną oraz zachowywały pewną niezależność. Pierwszym władcą na czele związku państw został Eryk Pomorski, który sprawował rządy autorytarne. Przez cały okres istnienia unii dochodziło do napięć między kolejnymi […]

Książki Recenzje

Dzieje Polski w obrazach | Recenzja

Piotr Marczak, Dzieje Polski w obrazach. Polish history in pictures Wydawnictwo Arkady tym razem poprzez malarstwo chce ukazać nam bardzo bogatą historię Polski. W dwujęzycznym albumie poprzez wieki przedstawiono najważniejsze momenty dla państwa polskiego, które miały olbrzymi wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej Polaków. Malarstwo w procesie tym odegrało niebagatelną […]