17 czerwca 1397 roku została zawarta Unia Kalmarska

Tego dnia 1397 roku została zawarta Unia Kalmarska

Unia Kalmarska jednoczyła Norwegię, Danię i Szwecję pod berłem jednego władcy. Wszystkie trzy kraje miały wybierać jednego władcę i prowadzić wspólną politykę zagraniczną oraz zachowywały pewną niezależność.

Pierwszym władcą na czele związku państw został Eryk Pomorski, który sprawował rządy autorytarne. Przez cały okres istnienia unii dochodziło do napięć między kolejnymi władcami a poddanymi, co skutkowało wybuchami kolejnych powstań.

Ostatecznie unia została zerwana 6 czerwca 1523 roku, kiedy Gustaw I Waza został wybrany królem Szwecji.

Comments are closed.