Tag: Fryderyk II

Kalendarium historyczne

28 czerwca 1243 roku papieżem został Innocenty IV

Innocenty IV zanim został papieżem uzyskał bardzo dobre wykształcenie prawnicze, studiował prawo m.in. na uniwersytetach w Bolonii i w Parmie. Został wybrany na papieża na początku czerwca 1243 roku i koronowany 25 dnia tego miesiąca. Uważał, że jako namiestnik Chrystusa sprawuje władzę nad innymi książętami ziemskimi. Stosował więc nepotyzm w […]

Kalendarium historyczne

28 czerwca 1245 roku rozpoczęły się obrady I Soboru Lyońskiego

I Sobór Lyoński – Głównym celem soboru było rozwiązanie konfliktu między papiestwem a cesarzem Fryderykiem II. Doszło podczas niego do detronizacji cesarza jako króla Niemiec i cesarza rzymskiego. W reakcji na to wydarzenie Fryderyk podważył prawo papieża do decydowania o koronie. Ponadto sobór zajął się kwestią kościelnego prawa procesowego, najazdów […]

Artykuły historyczne Nowożytność Polityka Sarmatikon Sztuka wojenna

Konflikty międzynarodowe w XVIII wieku i ich wpływ na mapę polityczną Europy

Bellum omnium contra omnes (łac. Wojna wszystkich przeciw wszystkim) to zwrot którego Thomas Hobbes użył na określenie stosunków panujących w społeczeństwie pierwotnym. Równie dobrze można go jednak użyć do opisania sytuacji panującej w XVIII – wiecznej Europie. Dyplomatyczne intrygi, nieznające pojęcia przyjaźni, przeplatane krwawymi wojnami niedawnych sojuszników –  to właśnie […]

Artykuły historyczne Slider Średniowiecze

Rządy cesarza Fryderyka II Hohenstaufa

Był władcą wyróżniającym się pod każdym względem. Jako jeden z niewielu ówcześnie panujących potrafił czytać i pisać w kilku językach.  Sam był pod wpływem kilku różnych cywilizacji (łacińskiej, bizantyńskiej i arabskiej), podobnie jak Sycylia, którą przyszło mu władać. Jako pierwszy od wielu wieków budował państwo zbiurokratyzowane z silnie scentralizowaną władzą. […]

Artykuły historyczne Nowożytność Sarmatikon Slider Sztuka wojenna

Armia – klucz do sukcesu Prus

W początkach XVIII wieku Prusy były małym i lekceważonym państwem. Rozbudowywana i udoskonalana armia umożliwiła jednak Fryderykowi II odniesienie zwycięstw w wojnach śląskich i wojnie siedmioletniej. Sukcesy te stworzyły w Prus mocarstwo, w którym armia odgrywała kluczową rolę W XVIII wieku na scenie politycznej Europy pojawiło się nowe mocarstwo – […]