Tag: Jasyr

Kalendarium historyczne

28 kwietnia 1512 roku miała miejsce bitwa pod Łopusznem

Tego dnia 1512 roku miała miejsce bitwa pod Łopusznem (zwana również bitwą pod Wiśniowcem) Bitwa pod Łopusznem to starcie pomiędzy wojskami polsko-litewskimi pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Kamienieckiego oraz hetmana wielkiego litewskiego Konstantego Ostrogskiego a wojskami tatarskimi dowodzonymi przez Mengli I Gireja. Połączone siły rozbiły przeważającą liczebnie armię tatarską i […]

Artykuły historyczne Nowożytność Polityka Sarmatikon

Najazdy tatarskie na Rzeczpospolitą w dobie wojny z Turcją 1683-1699

We wpisie postanowiłem poruszyć kwestię najazdów tatarskich na Rzeczpospolitą w momencie, gdy należała ona do Ligi Świętej. Temat jest o tyle ciekawy, że front podolsko-ukraiński był w wojnie z Ligą dla Osmanów frontem drugorzędnym, a najcięższe walki toczyły się wówczas na Węgrzech – tam też najczęściej walczylli Tatarzy. W tekście […]