9 lipca 1339 roku zawiązano pakt Kazimierza III Wielkiego z Karolem Robertem

Tego dnia 1339 roku podczas zjazdu w Wyszehradzie, Kazimierz III Wielki zawarł pakt z królem Węgier Karolem Robertem

Pakt Kazimierza III Wielkiego z Karolem Robertem miał miejsce w trakcie zjazdu w Wyszehradzie. Dokładna data zjazdy nie jest znana, według kroniki Jana Długosza wskazuje on na rok 1339, jednak według niektórych historyków, analiza wydarzeń wskazuje na 1338 rok.

W zjeździe wyszehradzkim uczestniczyli, poza wyżej wspomnianymi władcami, książę halicko-włodzimierski Jerzy II i Jan Luksemburczyk, król czeski (lub jego przedstawiciel). W trakcie tego zjazdu podjęto bardzo ważne postanowienia: Kazimierz III potwierdził prawa Andegawenów do tronu polskiego, w razie nie posiadania przez niego potomka męskiego.

Jerzy II w razie braku dziedzica swoim sukcesorem ustanowił Kazimierza III. Strona luksemburska w zamiana za zrzeknięcie się przez Kazimierza III praw do nabytych przez Luksemburgów, księstw śląskich i księstwa płockiego, zobowiązała się nie przeszkadzać w odbyciu się procesu przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu.

Comments are closed.