9 lipca 1339 roku podczas zjazdu w Wyszehradzie, Kazimierz III Wielki zawarł pakt z królem Węgier Karolem Robertem

Dokładna data nie jest znana, według kroniki Jana Długosza wskazuje on na rok 1339, jednak według niektórych historyków, analiza wydarzeń wskazuje na 1338 rok.

W zjeździe wyszehradzkim uczestniczyli, poza wyżej wspomnianymi władcami, książę halicko-włodzimierski Jerzy II i Jan Luksemburczyk, król czeski (lub jego przedstawiciel).
W trakcie tego zjazdu podjęto bardzo ważne postanowienia: Kazimierz III potwierdził prawa Andegawenów do tronu polskiego, w razie nie posiadania przez niego potomka męskiego. Jerzy II w razie braku dziedzica swoim sukcesorem ustanowił Kazimierza III. Strona luksemburska w zamiana za zrzeknięcie się przez Kazimierza III praw do nabytych przez Luksemburgów, księstw śląskich i księstwa płockiego, zobowiązała się nie przeszkadzać w odbyciu się procesu przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu.

(zdjęcie: Zamek w Wyszehradzie – Wikimedia Commons)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*