Tag: Konferencja w Spa

Wojsko polskie zajmujące Zaolzie.
Kalendarium historyczne

2 października 1938 roku polskie wojsko wkroczyło do Zaolzia

Tego dnia 1938 roku miało miejsce wkroczenie wojska polskiego do Zaolzia , od 1920 roku należącego do Czechosłowacji Wkroczenie wojska polskiego do Zaolzia w 1938 roku nastąpiło po zgodzie czechosłowackiego rządu. W konsekwencji polsko-czeskiego konfliktu granicznego z lat 1919-20, wojny Polski z bolszewikami i wykorzystaniu tej okoliczności przez Czechów oraz […]

Kalendarium historyczne

15 lipca 1920 roku Grabski zaakceptował postanowienia Ententy

Tego dnia 1920 roku podczas konferencji w Spa premier Władysław Grabski zaakceptował postanowienia Ententy Premier Władysław Grabski zaakceptował postanowienia Ententy podczas konferencji w Spa w połowie lipca 1920 roku. Główną sprawą poruszaną w trakcie konferencji było opóźnienie w wykonywaniu postanowień traktatu wersalskiego. Zajęto się także sprawą polską. W lipcu 1920 […]