15 lipca 1920 roku Grabski zaakceptował postanowienia Ententy

Tego dnia 1920 roku podczas konferencji w Spa premier Władysław Grabski zaakceptował postanowienia Ententy

Premier Władysław Grabski zaakceptował postanowienia Ententy podczas konferencji w Spa w połowie lipca 1920 roku. Główną sprawą poruszaną w trakcie konferencji było opóźnienie w wykonywaniu postanowień traktatu wersalskiego. Zajęto się także sprawą polską.

W lipcu 1920 roku trwała wielka ofensywa Michaiła Tuchaczewskiego na Polskę. Sytuacja stawała się coraz trudniejsza, więc przedstawiciel polskiego rządu – Władysław Grabski liczył na wsparcie Ententy w wojnie polsko-bolszewickiej. Zachód nie był jednak zbyt chętny do pomocy, ale premier Wielkiej Brytanii – David Lloyd George zgodził się na ewentualną dostawę sprzętu oraz pośrednictwo w rozmowach pokojowych. Cena tego „wsparcia” była jednak duża.

Rząd polski miał zgodzić się wycofanie wojsk polskich na zachód od tzw. linii Curzona. Polska utraciłaby wówczas całe Kresy Wschodnie. Ponadto państwo polskie miało zaakceptować granice z Czechosłowacją oraz oddać Wilno Litwie. Premier Grabski przystał na te żądania, lecz decyzja ta spotkała się ze zdecydowaną dezaprobatą marszałka Piłsudskiego.

Działania premiera Grabskiego przyczyniły się do jego rychłej dymisji i powołania nowego rządu, na czele którego stanął Władysław Witos.  

Foto: Wikimedia Commons

Comments are closed.