Tag: Kronika polska

Wincenty Kadłubek
Kalendarium historyczne

8 marca 1223 roku zmarł Mistrz Wincenty Kadłubek

Tego dnia 1223 roku zmarł Mistrz Wincenty Kadłubek Wincenty Kadłubek urodzony po 1150 lub ok. 1160 roku autor Kroniki polskiej, drugiego tego typu utworu w dziejach polskiej historiografii. Na polecenie księcia Kazimierza II Sprawiedliwego spisał po łacinie liczące cztery księgi dzieło pt. Kronika polska, które stanowi główne, aczkolwiek niezbyt wiarygodne […]