Tag: Legnica

Aktualności Kalendarium historyczne

9 kwietnia 1241 roku miała miejsce bitwa pod Legnicą

Stracie rozegrało się pomiędzy rycerstwem śląskim, wielkopolskim, małopolskim, wspartym posiłkami z Moraw, Niemiec a wojskiem mongolskim.W wyniku bitwy armia chrześcijańska poniosła klęskę a śmierć poniósł m.in. jeden z jej wodzów książę śląski, krakowski i wielkopolski Henryk II Pobożny.„W roku zaś 1241 chan Tatarów Batu, wraz ze swymi wojskami Tatarów, ludu […]