Tag: Mołdawia

Aktualności Kalendarium historyczne

19 lipca 1612 roku miała miejsce bitwa pod Sasowym Rogiem

Było to starcie podczas jednej z tzw. awantur mołdawskich. Magnat Stefan Potocki na czele wojsk prywatnych, wyruszyły do Mołdawii, aby przywrócić na tron hospodarski wygnanego Konstantego Mohyłę. Pod Sasowym Rogiem doszło do bitwy, w której Potocki poniósł klęskę z rąk hospodara mołdawskiego Stefana Tomży, wspieranego przez wojska tatarskie. W wyniku […]

Artykuły historyczne Nowożytność Sarmatikon Slider Sztuka wojenna

Udział wojsk kozackich w wojnie 1683 roku

Kozaczyzna już od momentu wejścia w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów stała się nieodłącznym elementem dziejów polskiej wojskowości – czasem występując w roli „sojusznika” armii koronnej lub litewskiej a czasami, jako jej przeciwnik. Jednak, kiedy wspólnym wrogiem Polaków i Kozaków okazywał się Imperium Osmańskie, z reguły obie te siły wspólnie występowały […]

Artykuły historyczne Nowożytność Slider

Jakub Basilicus – Wielki awanturnik i władca Mołdawii (1561-1563)

Dziś większość miłośników historii ignoruje historię wizjonera z Samos, który próbował wnieść trochę światła dla zniewolonej Grecji w epoce nieszczęścia i ciemności. Jakub Basilicus(Jan II Jakub Heraklid Despot – przyp. red.) był pierwszym Grekiem który z powagą podejmował starania uwolnienia greckiej ziemi od osmańskiego i weneckiego panowania .Teraz, 450 lat po […]