Tag: Mołdawia

Artykuły historyczne Nowożytność

Wyprawa przeciwko hospodarowi Michałowi w 1600 roku

Wyprawa przeciwko hospodarowi Michałowi w 1600 roku – jak do niej doszło? Trudno znaleźć w kulturze współczesnej Rumunii postać bardziej sławioną za swe czyny na placu boju niż żyjący pod koniec XVI wieku (zmarły w 1601) Mihai Viteazul – Michał Waleczny. Podczas swego niezbyt długiego (1593-1601), lecz intensywnego panowania zdołał […]

Zamek Chocim
Kalendarium historyczne

29 czerwca 1456 roku Piotr III Aron złożył hołd lenny królowi Polski Kazimierzowi IV Jagiellończykowi

Tego dnia 1456 roku hospodar Mołdawii Piotr III Aron złożył hołd lenny królowi Polski Kazimierzowi IV Jagiellończykowi Piotr III Aron będąc nieślubnym dzieckiem Aleksandra Dobrego włączył się po śmierci ojca w walkę o tron po nim. Podczas tych walk pokonał i pozbawił życia swojego brata Bogdana II a Stefan i […]

Artykuły historyczne Nowożytność Sarmatikon Slider Sztuka wojenna

Udział wojsk kozackich w wojnie 1683 roku

Kozaczyzna już od momentu wejścia w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów stała się nieodłącznym elementem dziejów polskiej wojskowości – czasem występując w roli „sojusznika” armii koronnej lub litewskiej a czasami, jako jej przeciwnik. Jednak, kiedy wspólnym wrogiem Polaków i Kozaków okazywał się Imperium Osmańskie, z reguły obie te siły wspólnie występowały […]

Artykuły historyczne Nowożytność Slider

Jakub Basilicus – wielki awanturnik i władca Mołdawii

Jakub Basilicus (Jan II Jakub Heraklid Despot – przyp. red.) był pierwszym Grekiem, który z powagą podejmował starania uwolnienia greckiej ziemi od osmańskiego i weneckiego panowania. Dziś większość miłośników historii ignoruje historię wizjonera z Samos, który próbował wnieść trochę światła dla zniewolonej Grecji w epoce nieszczęścia i ciemności. Teraz, 450 lat […]