Tag: Psków

Oblężenie Pskowa
Kalendarium historyczne

6 lutego 1582 roku zakończyło się oblężenie Pskowa

Tego dnia 1582 roku zakończyło się oblężenie Pskowa przez wojska Rzeczpospolitej pod dowództwem króla Stefana Batorego Oblężenie Pskowa nie zakończyło się zdobyciem miasta jednak walnie przyczyniło się do pomyślnego zakończenia wojny dla Rzeczpospolitej. Zawarty rozejm w Jamie Zapolskim zmuszał cara do oddania Inflant w ręce Rzeczpospolitej.