Tag: Sanacja

Kalendarium historyczne

5 czerwca 1944 roku w Stăneşti zmarł Józef Beck

Oficer Wojska Polskiego w randze pułkownika, dyplomata, polityk, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego.Urodził się 4 października 1894 r. w Warszawie.Rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej, później uczęszczał do Akademii Eksportowej w Wiedniu. Ukończył również Wyższą Szkołę Wojenną w Warszawie. W 1914 roku, wstępuje do Legionów Polskich. Tam dał się poznać jako niezły […]

Artykuły historyczne I wojna światowa i okres międzywojenny II Rzeczpospolita Slider

Zarys rządów sanacji na Śląsku w latach 1926­­-1939

Rok 1918 i związany z nim koniec I wojny światowej był momentem przełomowym w dziejach historycznego Górnego Śląska. Na mocy postanowień traktatu wersalskiego o przyszłości tego terenu miał zadecydować plebiscyt wyznaczony na marzec 1921 roku. Wynik plebiscytu, choć korzystny dla strony niemieckiej, w wyniku trzech powstań śląskich zadecydował o podziale […]